Công trình Sàn nhà thi đấu tại Cao Đẳng Công Nghệ Nha Trang

Công trình Sàn nhà thi đấu tại Cao Đẳng Công Nghệ Nha Trang

Công trình Sàn nhà thi đấu tại Cao Đẳng Công Nghệ Nha Trang

Công trình Sàn nhà thi đấu tại Cao Đẳng Công Nghệ Nha Trang

Công trình Sàn nhà thi đấu tại Cao Đẳng Công Nghệ Nha Trang
Công trình Sàn nhà thi đấu tại Cao Đẳng Công Nghệ Nha Trang
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Công trình Sàn nhà thi đấu tại Cao Đẳng Công Nghệ Nha Trang

Công trình Sàn nhà thi đấu tại Cao Đẳng Công Nghệ Nha Trang, xã Phước Đồng, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà. Một mặt sàn thể thao được sử dụng nhiều cho các sân thi đấu đa năng hiện nay.

Diện tích 1000m2

Tin tức khác

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop