Công trình sàn thể thao cho nhà thi đấu đa năng Huyền Dầu Tiếng Tỉnh Bình Dương

Công trình sàn thể thao cho nhà thi đấu đa năng Huyền Dầu Tiếng Tỉnh Bình Dương

Công trình sàn thể thao cho nhà thi đấu đa năng Huyền Dầu Tiếng Tỉnh Bình Dương

Công trình sàn thể thao cho nhà thi đấu đa năng Huyền Dầu Tiếng Tỉnh Bình Dương

Công trình sàn thể thao cho nhà thi đấu đa năng Huyền Dầu Tiếng Tỉnh Bình Dương
Công trình sàn thể thao cho nhà thi đấu đa năng Huyền Dầu Tiếng Tỉnh Bình Dương
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Công trình sàn thể thao cho nhà thi đấu đa năng Huyền Dầu Tiếng Tỉnh Bình Dương

Công trình sàn thể thao cho nhà thi đấu đa năng Huyền Dầu Tiếng Tỉnh Bình Dương đã hoàn thiện và bàn giao dự án. Công trình do Vinafloor nhận thầu thi công ở hạng mục vật liệu lót sàn.

- Khối lượng: 1020m2
- Địa chỉ: nhà thi đấu Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương

Xem cụ thể một số hình ảnh bên dưới

Tin tức khác

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop